4886com威尼斯人_威斯尼斯人老品牌官网

欢迎访问4886com威尼斯人!
在校生教职工考生校友 4886com威尼斯人 加入收藏
招生
招生招聘
当前位置: 首页>>招生招聘>>招生>>正文

2016年硕士研究生招生拟录取名单

发布时间:2016年03月25日 11:21    作者:    来源:    点击率:

序号

姓名

性别

学院

录取专业

1

张媛渊

4886com威尼斯人

食品科学

2

张天震

4886com威尼斯人

食品科学

3

尹秀清

4886com威尼斯人

食品科学

4

高娟娟

4886com威尼斯人

食品科学

5

田宇敏

4886com威尼斯人

食品科学

6

史瑞婕

4886com威尼斯人

食品科学

7

贾瑞娟

4886com威尼斯人

食品科学

8

李月圆

4886com威尼斯人

食品科学

9

刘孟洋

4886com威尼斯人

食品科学

10

董杰

4886com威尼斯人

食品科学

11

武雪野

4886com威尼斯人

食品科学

12

药欣荣

4886com威尼斯人

食品科学

13

郭富宽

4886com威尼斯人

食品科学

14

张明亮

4886com威尼斯人

食品科学

15

赵慧

4886com威尼斯人

食品科学

16

王佳丽

4886com威尼斯人

食品科学

17

武文帆

4886com威尼斯人

食品科学

18

王婧

4886com威尼斯人

食品科学

19

许艳俊

4886com威尼斯人

食品科学

20

刘静

4886com威尼斯人

食品科学

21

曹培杰

4886com威尼斯人

食品科学

22

范振宇

4886com威尼斯人

食品科学

23

张泽华

4886com威尼斯人

食品科学

24

李雅茹

4886com威尼斯人

食品科学

25

叶枫

4886com威尼斯人

食品科学

26

高洁

4886com威尼斯人

食品加工与安全

27

白宇仁

4886com威尼斯人

食品加工与安全

28

崔晓

4886com威尼斯人

食品加工与安全

29

王标

4886com威尼斯人

食品加工与安全

30

宋忠励

4886com威尼斯人

食品加工与安全

31

王丽

4886com威尼斯人

食品加工与安全

32

李晓宏

4886com威尼斯人

食品加工与安全

33

白旭

4886com威尼斯人

食品加工与安全

34

胡丛林

4886com威尼斯人

食品加工与安全

35

任美娟

4886com威尼斯人

食品加工与安全

36

李中正

4886com威尼斯人

食品加工与安全

37

胡琼方

4886com威尼斯人

食品加工与安全

38

周慧

4886com威尼斯人

食品加工与安全

39

王雅茜

4886com威尼斯人

食品加工与安全

40

董阳

4886com威尼斯人

食品加工与安全

41

吴赟靓

4886com威尼斯人

食品加工与安全

42

李艾霖

4886com威尼斯人

食品加工与安全

43

郝佳诗

4886com威尼斯人

食品加工与安全

44

郑树炀

4886com威尼斯人

食品加工与安全

45

刘佳琦

4886com威尼斯人

食品加工与安全

46

郭琦

4886com威尼斯人

食品加工与安全

47

王涛

4886com威尼斯人

农产品加工及贮藏工程

48

张默雷

4886com威尼斯人

农产品加工及贮藏工程


关闭